Xu hướng nào cho nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ?

Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là sản phẩm có vai trò rất quan trọng trong tài chính cá nhân của mỗi gia đình. Không phải ngẫu nhiên mà tỷ lệ dân số tham gia BHNT tại mỗi quốc gia luôn tỷ lệ thuận với mức độ phát triển của nền kinh tế. Tuy nhiên, điều gì khiến người dân Việt Nam giữ mãi định kiến đối với sản phẩm quan trọng nhất nhằm bảo vệ tài chính cho người thân trong gia đình?