Nghiệp vụ thị trường mở là gì?

Một khái niệm rất quen thuộc chắc hẳn nhiều nhà đầu tư đã nghe nhắc đến đó chính là nghiệp vụ thị trường mở. Vậy cụ thể nghiệp vụ thị trường mở là gì? Đặc điểm và vai trò của nó đối với thị trường tài chính như thế nào?