Yêu cầu thi hành án dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến ngân hàng

Yêu cầu thi hành án dứt điểm các vụ việc phức tạp liên quan đến ngân hàng

Ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký ban hành kế hoạch công tác năm 2023; trong đó, yêu cầu tập trung rà soát, phối hợp tổ chức thi hành án dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng.

Ngày 14/3, được biết, ông Nguyễn Quang Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa ký ban hành kế hoạch công tác năm 2023 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Theo kế hoạch nêu trên, Tổ công tác được yêu cầu chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự địa phương đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật về tín dụng, ngân hàng, bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục.

Ảnh minh họa.

Đồng thời, rà soát, tham mưu theo dõi những vụ việc về tín dụng, ngân hàng có điều kiện thi hành từ 20 tỷ đồng trở lên và 3 năm chưa thi hành xong, chỉ đạo cơ quan thi hành án địa phương tổ chức thi hành dứt điểm.

Đặc biệt, Tổ công tác theo kế hoạch phải tập trung rà soát, phối hợp tổ chức thi hành án dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện, nhất là những đơn vị có nhiều vụ việc lớn, phức tạp liên quan đến các tổ chức tín dụng.

Kế hoạch nêu rõ, sẽ tổ chức kiểm tra công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng tại một số địa phương có lượng việc lớn, giá trị cao, tỷ lệ thi hành về việc, về tiền đạt tỷ lệ thấp để kịp thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải quyết, hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Tổng cục trưởng Thi hành án dân sự Nguyễn Quảng Thái cũng yêu cầu Tổ công tác phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp góp ý hoàn thiện thể chế có liên quan đến tín dụng, ngân hàng: Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết về xử lý nợ xấu; Luật Đất đai; Luật Công chứng, Luật Đấu giá…Tập trung kiểm tra các vụ việc đã bán đấu giá tài sản nhiều lần nhưng chưa thành, bán đấu giá thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá.

Tổ công tác phải tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình kết quả thực hiện các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng gửi về Tổng cục Tổng cục Thi hành án dân sự theo định kỳ 6 tháng, 1 năm, để báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Hoàng An

Tiền phong