Vietcombank khẳng định không hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS

Tổng Giám đốc Vietcombank (VCB) Nguyễn Thanh Tùng cho biết, tính đến 31/12/2022, dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản (BĐS) tại VCB tăng 17.46% so với thời điểm cuối năm 2021 và chiếm hơn 20% tổng dư nợ tín dụng của VCB. Với số liệu về tăng trưởng tín dụng BĐS trong năm qua như đã báo cáo, có thể khẳng định về phía VCB không có các hạn chế cấp tín dụng đối với lĩnh vực BĐS.