Vietbank đồng hành hiệu quả với Khách hàng & CBNV

Năm 2022, nền kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhưng Vietbank đã có những quyết sách chủ động và linh hoạt để giữ vững hoạt động theo định hướng phát triển an toàn bền vững đồng thời đảm bảo kết quả kinh doanh ổn định, cải tiến chất lượng sản phẩm dịch vụ với các gói ưu đãi và hỗ trợ khách hàng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng thu nhập cho CBNV. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hữu Trung – Quyền Tổng Giám đốc Vietbank về những kết quả 2022 và mục tiêu kế hoạch 2023 của nhà băng này.