Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí phân bổ gần 15,000 tỷ đồng cho 129 dự án

Ngày 13/2/2023, xem xét giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội (đợt 2), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến cho 129 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định.