Techcombank triển khai gói 30.000 tỷ ưu đãi lãi suất 2% cho doanh nghiệp

Techcombank triển khai gói 30.000 tỷ ưu đãi lãi suất 2% cho doanh nghiệpĐại dịch Covid-19 đã qua nhưng kinh tế năm 2023 dự báo nhiều thách thức và khó khăn. Sự đồng hành của ngân hàng từ đầu năm hứa hẹn một năm khởi sắc cho doanh nghiệp. Gói tín dụng 30.000 tỷ ưu đãi lãi suất 2% được Techcombank công bố với tinh thần “tín dụng siêu dễ dàng” sẽ tạo lực đẩy mới cho toàn bộ doanh nghiệp.