Sửa đổi bất cập thuế, sao phải chờ lâu?

Chính phủ đề xuất xây dựng luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) nhưng lại đề nghị đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10.2025) khiến nhiều người chưa kịp mừng lại thất vọng.