Ông Huỳnh Minh Tuấn: Động thái hạ lãi suất điều hành của NHNN vừa mang tính chiến lược dài hạn, cũng là phản ứng ngắn hạn để “phòng ngự từ xa”

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo, từ ngày 15/3, lãi suất tái cấp vốn giữ nguyên ở mức 6%/năm, lãi suất tái chiết khấu giảm từ 4,5%/năm xuống 3,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ 7,0%/năm xuống 6,0%/năm.

Đồng thời, NHNN cũng quyết định giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của TCTD đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm; lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Quỹ tín dụng nhân dân và Tổ chức tài chính vi mô đối với các nhu cầu vốn này giảm từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm.

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, nhà sáng lập, giám đốc công ty tư vấn tài chính FIDT, động thái vừa qua của NHNN phù hợp với định hướng của nhà nước và chính phủ trong việc giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế đang khó khăn.

Một điều nữa cần lưu ý là lãi suất điều hành được giảm là lãi suất áp dụng cho thị trường 2 (thị trường liên ngân hàng giữa NHNN và các NHTM). Mức lãi suất được áp dụng kể từ ngày hôm nay là mức thấp hơn so với trước dịch.

“Về tác động của giảm lãi suất điều hành lên lãi suất thị trường 1 (giữa ngân hàng và khách hàng), chúng tôi cho rằng lãi suất huy động thị trường 1 đã giảm trước đó và dự địa giảm là còn nhưng không quá nhiều, song giai đoạn xấu nhất về lãi suất đã qua”, ông Tuấn nhận định.

Việc hạ lãi suất điều hành lần này cũng cho thấy chính sách tiền tệ sẽ không tiếp tục thắt chặt và sẽ trở lại hỗ trợ nền kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia Huỳnh Minh Tuấn cho rằng dư địa để các cơ quan điều hành tiếp tục sử dụng chính sách tiền tệ trong năm nay là không quá lớn và dư địa hỗ trợ lớn sẽ nằm trong tay chính sách tài khóa.

“Động thái hạ lãi suất điều hành của NHNN vừa mang tính chiến lược dài hạn, song cũng là phản ứng ngắn hạn để “phòng ngự từ xa” trước những biến số khó lường từ Mỹ. Không chỉ quyết định hạ lãi suất điều hành, việc hút tiền cũng đã được ngừng lại từ tín phiếu. Hai giải pháp mà NHNN có thể thực hiện là giảm chi phí đầu vào và tăng cung tiền”, ông Huỳnh Minh Tuấn nói thêm.

Ông Huỳnh Minh Tuấn: Động thái hạ lãi suất điều hành của NHNN vừa mang tính chiến lược dài hạn, cũng là phản ứng ngắn hạn để phòng ngự từ xa - Ảnh 1.