Giá USD giữ đà tăng

Giá USD trên thị trường quốc tế trong tuần qua (13-17/02/2023) vẫn giữ được đà tăng trong bối cảnh giá sản xuất tháng 1/2023 tại Mỹ tăng 6% so với cùng kỳ, một dấu hiệu cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn đeo bám nền kinh tế Mỹ.