Đã có 66% người trưởng thành có tài khoản thanh toán

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đến nay đã có 66% người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán. Trong việc thực hiện giao dịch từ xa, có 3,4 triệu tài khoản và 1,3 triệu thẻ ngân hàng được mở mới trực tuyến, từ xa qua phương thức điện tử (eKYC).