Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Đã có 22 ngân hàng giảm lãi suất cho vay

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hiện đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân.

Thời gian qua, NHNN theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để điều hành lãi suất phù hợp với cân đối vĩ mô, lạm phát và mục tiêu chính sách tiền tệ. Đồng thời, NHNN đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo của các ngân hàng thương mại (NHTM), trong tháng 2/2023, mặt bằng lãi suất đã ổn định và thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm. Lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới giảm khoảng 0.4%/năm (so với cuối năm 2022); đã có 22 NHTM giảm lãi suất cho vay bình quân.

Dạo quanh một số ngân hàng, lãi suất cho vay đã có dấu hiệu hạ nhiệt so với thời gian trước để hỗ trợ khách hàng. Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay cá nhân dao động quanh 7-14%/năm tùy từng loại hình vay, trong khi đó vay kinh doanh từ 6.5-10%/năm tùy điều kiện ưu đãi từng doanh nghiệp.

Lãi suất vay cá nhân tham khảo tại một số ngân hàng

Lãi suất ưu đãi, sau thời gian ưu đãi ngân hàng sẽ áp dụng mức lãi suất khác
Lãi suất vay kinh doanh tham khảo tại một số ngân hàng

Lãi suất vay tùy điều kiện từng doanh nghiệp

Từ ngày 06/03/2023, các NHTM cũng đã đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi: Trong đó, 4 NHTM Nhà nước giảm 0.2%/năm so với mức lãi suất niêm yết của từng ngân hàng tính từ ngày 27/02/2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6-12 tháng; các NHTM cổ phần giảm 0.5%/năm so với mức lãi suất của từng ngân hàng tính từ ngày 27/02/2023 đối với nhóm kỳ hạn từ 6-12 tháng. Việc đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi sẽ giúp các NHTM giảm chi phí, qua đó có điều kiện để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên.

Hàn Đông

FILI