Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chỉ đạo nóng về việc “Vay tiền ngân hàng bị ép mua bảo hiểm”

Qua phản ảnh của báo đài, thời gian qua vẫn có tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm liên kết đầu tư khi tới gửi tiền hoặc vay vốn. Về việc này, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có chỉ đạo nóng.